Šta su to matične ćelije

Nediferentovane ćelije sposobne da se diferentuju u mnoge druge specifične ćelije u zavisnosti od lokalnih stimulusa

Matične ćelije su nediferencirane ćelije koje se mogu pretvoriti skoro u bilo koju specifičnu ćeliju, u skladu sa potrebama organizma, ili ako ih mi usmerimo u pravom smeru.

Matične ćelije se razlikuju od ostalih ćelija u organizmu. Sve matične ćelije – bez obzira na njihovo poreklo– karakterišu tri opšta svojstva: imaju sposobnost deobe i obnavljanja duže vreme; nisu specijalizovane; mogu dovesti do nastanka specijalizovanih vrsta ćelija.

Ćelije u organizmu imaju specifične svrhe, ali matične ćelije su ćelije koje još uvek nemaju specifičnu ulogu i mogu postati gotovo bilo koja ćelija koja je potrebna. To se obično dešava pod uticajem ćelija iz okruženja, koje utiču na matične ćelije putem specifičnih hemikalija. Ne može se svaka odrasla matična ćelija diferencirati u bilo koju vrstu ćelije. U zavisnosti od tkiva iz kog potiču, odrasle matične ćelije su delimično diferencirane – pluripotentne – i mogu se diferencirati u nekoliko vrsta ćelija.

Međutim, nije uvek lako doći do matičnih ćelija. One mogu ostati nedeljive i nespecifične godinama dok ih organizam ne pozove zarad oporavka ili rasta novog tkiva.

Ta deoba i regeneracija dovode do zarastanja rana na koži, ili do samostalnog oporavka organa poput jetre, primera radi, nakon oštećenja.

Kako matične ćelije funkcionišu?

One omogućuju Vašem organizmu da dâ sebi drugu šansu za oporavak od povrede

Kada se matične ćelije ubrizgaju u problematičnu oblast, one „zavaraju“ Vaš organizam da pomisli da je došlo do nove povrede a da zapravo nije došlo do bilo kakvog oštećenja tkiva. Na taj način Vaš organizam dobija drugu šansu da se oporavi od povrede. Kada matične ćelije naiđu na oštećeno tkivo one oslobađaju proteine koji smanjuju inflamaciju, ubijaju mikrobe, i pokreću rast novog tkiva i krvnih sudova. U slučaju ozbiljnog oštećenja i odumiranja ćelija, imaju sposobnost da se transformišu u zdrave verzije oštećenih ili uništenih ćelija na koje naiđu.

Kako vadimo matične ćelije?

Koristimo liposukciju za izvlačenje masti koja sadrži desetine miliona matičnih ćelija koje kasnije koristimo za lečenje.