Prvi korak – ekstrahovanje masti

Po dolasku u ordinaciju obavljamo informativni razgovor sa pacijentom gde razrešavamo sve nedoumice vezane sa samu intervenciju i postoperativni period. Nakon toga se pacijent prebacuje u operacionu salu gde se obavlja poslednja preoperativna priprema. U analgosedaciji (bez bola) uradi se liposukcija i uzima se oko 100g masti iz regiona oko pupka. Sama procedura je bezbolna – pogledajte svedočenja naših pacijenata. Nakon procedure pacijent samostalno napušta kliniku, tako da pomoć drugog lica nije neophodna. Pacijentu se savetuje relativno mirovanje – nije obavezno ležanje, ali nije preporučljivo preterano kretanje.

Drugi korak – priprema matičnih ćelija

Nakon prikupljanja materijala izdvajanje matičnih ćelija iz masti se obavlja kroz nekoliko procedura uz pomoć specijalne mašine koja je proglašena za najbolju na svetu u ovoj oblasti. Proces traje oko 5 sati. Po završetku procesa pristupi se brojanju matičnih ćelija koje obavlja poseban aparat – izveštaj ovog brojanja se šalje pacijentu elektronskom poštom kako bi pacijent znao koji je broj ćelija dobio i u kakvom su ćelije stanju.

Treći korak – ubrizgavanje matičnih ćelija

Nakon što se izdvoje matične ćelije, pto traje oko 5 sati, pozivamo pacijenta da se vrati u ordinaciju. Nakon pripreme obavlja se injektovanje koncentrisanih matičnih ćelija u zonu koja se leči. Ova procedura je skoro bezbolna i traje oko pola minuta. Pacijent potom odlazi iz ordinacije i vraća se svakodnevnim aktivnostima uz ograničenja u trajanju od 4-7 dana (bez preteranih fizičkih aktivnost).

Odlazak kući istog dana kada je intervencija izvršena.

Potom Vaše telo preuzima na sebe proces samolečenja.

BEZBEDNO.
PRIRODNO.
JEDNOSTAVNO.

Imate li pitanja u vezi sa procedurom?